[Tả cảnh tình] ngày gặp nhau

Posted: 17/08/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi Yên Sơn

Yên Sơn chạy nóng Houston về San Diego
ai dè ở đây nắng [cứ nóng] kêu trời kêu khổ
may mà có bạn (không bè) chia nhau mát gió
mới đặng ngồi nhau yên-sơn-lạc-thủy

chụp thời cơ chụp tấm hình [mai này] cất kỷ
niệm nghĩa thơ văn-kỳ-thanh-bất-kiến-kỳ-hình
buổi gặp nhau rất [quá đỗi] thình lình
ta chưa kịp cười ông bạn nào đã nháy

thôi thì có làm sao thì được vậy
cười, không cười, cũng mát rượi ngày vui
chỉ, rất tiếc, thì thời gặp nhau ngắn ngủi
lại chia tay rồi mai bạn về Houston

đường xa đường xa xin dịu lòng cơn nóng
buổi ghé về thăm nhau dù rất ngắn thì thời
bạn có biết đâu khi bạn đã đi rồi
ta, dưới Hiên Trăng, có gởi lời…níu…vói…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.