Quạnh vắng | Cho đời lên hương

Posted: 23/08/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Quạnh vắng

(Cảm tác sau khi đọc truyện Huyết học của Hồ Đình Nghiêm)

Trăng lu đầu ngõ hắt cành lê
Sách mục mùi hương ẩm tái tê
Buồn mõm chó tru gào khản tiếng
Câm tường gió rít thốc lùa khe
Võ vàng ánh điện câu mờ tỏ
Trống hoác nhà hoang nỗi ủ ê
Đốm sáng đêm tàn canh phụt tắt
Vườn khuya bướm lượn tiễn ai về

 

Cho đời lên hương

Văng vẳng từng mây tiếng nói cười*
Vườn thơ xướng họa kết muôn nơi
Vui vầy ngâm vịnh trao thi tứ
Sầu não thở than tỏ nỗi lời
Dị thảo kỳ hoa ngời sắc thắm
Văn chương châu ngọc ngát hương tươi
Cùng nhau ta nối vòng tri kỷ
Tương ứng đồng thanh hãy gọi mời

(*) Tiếu đàm nhân tại bích vân trung (Nguyễn Trãi): Tiếng người cười nói trong mây biếc

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.