Vắng bóng Thu | Nhớ Xuân

Posted: 28/08/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Vắng bóng thu

(California đang lâm nạn cháy rừng)

Trời nắng Ca-Li, vắng bóng Thu
Cư dân canh cánh nỗi ưu tư
Nghe tin rừng cháy lan hơi nóng
Hít thở gió lùa tỏa khói mù
Trắc ẩn bao người lâm hoạn nạn
Màn trời chiếu đất chẳng buồn ru?
Chắp tay cầu khẩn ơn thiên tứ
Cứu khổ, bình an hãy đắp bù

 

Nhớ xuân

Chưa tới mùa đông đã nhớ xuân
Bao giờ gặp lại để ân cần
Thẫn thờ mong ngóng người xa vắng
Lưu luyến mơ hoài hương cố nhân
Ngoảnh lại khói trời mù khuất lấp
Ngước nhìn mây trắng xóa ùn dâng
Người đi đi mãi không về nữa
Mấy thuở tương phùng mấy thuở xuân?

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.