Trại hè Trần Gia… | Kỷ niệm mùa câu [trên cầu] Oceanside

Posted: 28/08/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Trại hè Trần Gia…

nắng nóng khô ran mô dám vô rừng
sợ Sơn Thần nổi lửa tam-bành-lục-tặc
cứ ra Biển cầu thân-tâm-thường-an-lạc
đón gió ngàn phương ru dịu sóng hải hà

ta xưa nay già làng bộ tộc Trần gia
đâu an cư cũng mưu cầu tầm tới bến
hồi dắt bốn đứa con dép bùn khấp khểnh
dặm thời gian[nan]chân cứng đá mềm

giờ lại quả dáng chiều đời thấm mệt
ngồi Hiên Trăng làm Thơ[làm thinh]làm biếng
nay bộ tộc hẹn nhau hò-dô-ta ra biển
cho ôn-già-làng…lúng liếng… tuổi hồi xuân

mắc cở quá chừng mà thiệt ưa lắm lận
giởn sóng như năm nào Đồng Đế – Hàng Dương
người ngợm rần đau hiền dịu dáng bình thường
mới ngẫu hứng bài Thơ dành riêng Mùa Trại

cám cảnh cám ân gió biển Oceanside
thối lại cho ta vốn lẫn lời ngày đó
riêng giận thầm nhắn theo cùng sóng gió
thiếu một dáng người không tới đông vui!!!….

(Oceanside Beach, chiều 20/08/2018)

 

Kỷ niệm mùa câu [trên cầu] Oceanside

gởi Minh Trí

Oceanside [ơi] Oceanside
tiếng còi thê thiết xé hai nỗi buồn
nửa buồn [này] ngợp đoạn trường
nửa buồn [kia] rượt dặm đường biệt ly
bày chi kẻ ở người đi
bốn năm rồi!. Bốn.cách.gì nhớ nhau!

dáng ai ngày đó bên cầu
móc mồi [rồi] tung cước ngó nhau hẹn chờ
là chờ cá đớp chìm phao
ai đâu chờ buổi xa nhau bao giờ
vậy mà quá-quắt-bất-ngờ
hai người câu đã xa bờ lạc nhau

sáng nay ngồi lặng bên cầu
ngó rong dòng sóng nín đau dòng đời
bốn năm mà vẫn chưa nguôi
nhớ xưa có dáng ai ngồi bên ai
mắc mồi tung cước nối dài
cho chia ly trải dặm ngoài xa khơi…

thiệt tình buồn lắm buồn ơi
ngồi trên cầu nhớ lại [hồi] bên nhau
nhớ người quăng cước Mùa Câu
nay mùa đã tới mà đâu thấy người
chỉ còn lẻ dáng bên đời
ngó mông ra Biển trông vời cố nhân

nay ưng ngồi chổ rất gần
để may ra thấy có lần bên nhau
thoảng xa xa tiếng còi tàu
réo gần chổ đứng người câu năm nào
hình dung cá níu chìm phao
người xưa giật cá người nay giật sầu

bốn năm rồi đó mùa câu
mà sao chốn cũ vẫn sâu nặng. Buồn!…

(trên cầu Oceanside sáng ngày 20/08/2018)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.