The writer

Posted: 29/08/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
về một người lang thang màu chữ


Nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018)

tự viết. rồi xóa đi
như buổi chiều móng nung hè phố
một người. tình yêu. ối a cuộc đời
vẫn còn luyến tiếc
hương của hương
lồm cồm ngoài bãi rác
tăng thêm phế chất oi ả nhựa nồng
con búp bê đứng
người nằm thổn thức
ăn vào cửa bậu 
làm làm làmlàm
mãi ra thơ
đừng luyến tiếc
những tấm tranh hòn chồng
khấc lụn
giữa cọ và bút
chỉ còn lại sắc hoán nâu
phai dần cổ tích

Hoàng Xuân Sơn
[kính tiễn Lê-Nghĩa-Quang-Tuấn]
cuối tháng 8 năm 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.