Vu Lan nhớ Mẹ | Ừ thôi tháng Tám

Posted: 29/08/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Vu Lan nhớ Mẹ

bình sinh Mẹ trách vô-minh thần đồng
quê nhà ở tận bên sông
chiều nghe bìm bịp ̶ con trông Mẹ già
Mẹ già ̶ bán chợ bôn ba
nuôi con chục đứa
đứa xa đứa gần
Mẹ già ̶ gồng gánh nợ nần
bao năm cay đắng
đau thân mỏi hồn
Mẹ về cõi tịnh ngày hôm
con nghe bìm bịp gọi dồn
lặng thương
chấp tay tiễn Mẹ lên đường
cắn răng
quặn ruột
vô-thường thế gian
Mẹ tôi nào biết thanh nhàn
Vu Lan nhớ Mẹ ̶ ngập ngàn bóng mây

 

Ừ thôi tháng Tám

ừ thôi mầy đã qua cầu
còn đây cháo lú nhiệm mầu hiển linh
ừ thôi từ giã vô minh
ngàn hoa vụn vỡ
trùng sinh lối nào?
ừ thôi một giấc chiêm bao
xương vùi đất đá
trăng sao mộ phần
ừ thôi cây cỏ vườn xanh
ầu ơ đưa võng
mong manh con hồn
đợi mưa ve vuốt hoàng hôn
ừ thôi nắng quái gặm mòn chiều hôm
ừ thôi tháng tám chập chờn

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.