Buồn khi chiều xuống | Thu quê người

Posted: 31/08/2018 in Mã Đái, Thơ

Mã Đái (775—?)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Lạc nhật trướng vọng | Bá thượng thu cư


Rừng Thu
dinhcuong

Buồn khi chiều xuống

Buồn khi chiều xuống

Chim về tổ, mây còn lưu lạc
Vượt dặm ngàn khoảnh khắc vụt bay
Chợt bùi ngùi tủi phận này
Bao năm chưa thể quay về cố hương
Tán cây cao tà dương ngả tựa
Sau núi thu đốm lửa khuất dần
Mặt nước sông, dạ phân vân
Ngại soi hầu chắc dung nhan đã già

Lạc nhật trướng vọng

Cô vân dữ quy điểu
Thiên lý phiến thì gian
Niệm ngã hà lưu trệ
Từ gia cửu vị hoàn
Vi dương há kiều mộc
Viễn thiêu nhập thu san
Lâm thủy bất cảm chiếu
Khủng kinh bình tích nhan

落日悵望

孤雲與歸鳥
千里片時間
念我何留滯
辭家久未還
微陽下喬木
遠燒入秋山
臨水不敢照
恐驚平昔顏

 

Thu quê người

Trời đã chiều rồi mưa gió tạnh
Nhạn lượn bay hiu quạnh xứ người
Lìa cây lá rụng tơi bời
Đèn khuya lạnh hắt bóng người trong đêm
Sương trắng xóa đọng thềm sân vắng
Bên kia tường lẳng lặng thiền tăng
Nằm khoèo ẩn náu lều hoang
Bao giờ trọn nghĩa cưu mang giúp đời?

Bá thượng thu cư

Bá Nguyên phong vũ định
Vãn kiến nhạn hành tần
Lạc diệp tha hương thụ
Hàn đăng độc dạ nhân
Không viên bạch lộ trích
Cô bích dã tăng lân
Ký ngọa giao phi cửu
Hà niên trí thử thân

灞上秋居

灞原風雨定
晚見雁行頻
落葉他鄉樹
寒燈獨夜人
空園白露滴
孤壁野僧鄰
寄臥郊扉久
何年致此身

Mã Đái (馬戴)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.