Hành lý kẻ lãng du | Đối thoại Đức | Từ đây

Posted: 31/08/2018 in Thơ, Đỗ Quyên

Đỗ Quyên

Hành lý kẻ lãng du

(Gửi HH)

Mang theo căn bệnh của em
Đến mọi thành phố mới
Gặp ai ta cũng dò tìm
Trước mỗi người tương tự triệu chứng

Nhưng chưa hề thấy bất kỳ ai
Hội đủ những gì em chịu đựng

Ngày mai sẽ tới quốc gia cuối cùng

Đây
Ta kẻ lãng du
Hành lý là một căn bệnh

 

Đối thoại Đức

(Tặng PVM)

– Dăm năm ngụ suốt vùng này
mà Khu xét xử (1) chưa hay biết gì
Cậu lạ!

– Bà rằn trăm nỗi hàn vi
chạy tỵ nạn ham cái gì mà hay
Bảo tàng với chả bảo tích!
Cậu biết?

– Lý do hợp tình
không hợp lý
Chưa duyệt!

– Vả
tớ ghét Hitler chí chết
vào đây e sẽ nôn thốc
nếu không xài biện pháp
cơ địa cân bằng
phản dị ứng

– ?

– Thì đấy
lên trên kia tuần rồi
hai địa chỉ xanh rờn cày nát
Beethoven (2)
và Goethe (3)
Thôi thì lọt sàng xuống nia
thằng chú nó lú nhưng cụ cố nó khôn
Hai cụ này đền bù nhân loại cho cái thằng kia

– Lịch trình ta chưa xác quyết
lên Trier? (4)
A, Marx đền bù cho ai
hay ai bù đền cho Marx?

– Ba mảng
ta lạm bàn nước Đức
lần này
Quân sự
Âm nhạc

Văn chương
cũng đủ chết

Đôi mớ
Triết học Đức
rồi Chính trị Đức giữa thế giới ta bà
dành dịp sau
Cậu biết?

– Ừ hẹn
qua cõi kia
Đây chuyến dối già nước Đức
Tớ biết!

(1) Bảo tàng xét xử những kẻ cầm đầu Chiến tranh thế giới II nằm trong Tòa án thành phố Nuernberg, phía nam nước Đức.
(2) Ngôi nhà bảo tàng L. V. Beethoven (1770 – 1827) tại trung tâm thành phố Bonn, phía tây nước Đức.
(3) Ngôi nhà bảo tàng J. W. Goethe trong khu trung tâm thành phố Frankfurt am Main.
(4) Thành phố phía tây nước Đức, nơi sinh ra K. Marx (1818-1883).

 

Từ đây

(Tặng Trại Baiersdorf & Báo CE)

.. từ đây cánh én bay đi
về đây cánh én tụ vầy tháng năm
nắng xuân vẫy én thêm đàn
đông tàn tuyết bão chảy tan với đời

một con én một lẻ loi
sớm mai đứng lặng góc trời đêm qua

từ đây cánh én đã là…

Đỗ Quyên
(Trích bản thảo tập thơ “Nước Đức & châu Âu, đến và đi”; Phần I: Hình Tổ quốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.