Tổng chào | Độc lập | Cuột đời

Posted: 31/08/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Tổng chào

giã biệt hai cụ Bùi Tín & Tô Hải
sau năm 1975 nhạc sĩ Văn Vỹ
mù bẩm sinh đã sáng cả hai con mắt
trong khi mấy vị Thế Nguyên, Vũ Hạnh
Nguyễn Trọng Văn
vẫn mù
nhạc sĩ Tô Hải
tác giả bản nhạc ” Đường Lên Sơn Cước ”
& ” Nhật Ký của Thằng Hèn ”
được giới hâm mộ ngoài Bắc
gọi thân mật là Nhát Sĩ
vừa mới ra đi 
nhà báo Bùi Tín
phó tổng ban biên tập
nhật báo Quân Đội Nhân Dân
bút hiệu Thiện Nhân
con cụ Hình Bộ Thượng Thư
Bùi Bằng Đoàn
cũng vừa nhắm mắt
tại Pháp
qua quá trình trên 40 năm
mới sáng hai con mắt
hai vị cùng ra đi một lượt
cho có cặp
đều 91

 

Độc lập

chỉ còn hai chân để đi
còn cái đầu để ngủ gật
và hai cái tay dơ lên
hoan hô đả đảo
ngoài ra thì không cần biết
viết văn làm thơ vẽ soạn nhạc
làm chi cho nó mệt
có khi còn bị bắt nhốt
trong đồn cảnh sát

 

Cuột đời

nhà thơ Khuất Nguyên
chìm lỉm nơi dòng Mịch La
chết
không ai khóc
không ai phân ưu
rồi tất cả
chìm trong lãng quên
nhà thơ tài danh Đào Tiềm
sau một quá trình
quỳ mòn sân tướng phủ
bèn qui ẩn
chốn sơn lâm cùng cốc
làm phó thường dân
tổng đốc Lâm Tắc Từ
lệnh cho thủy quân
quăng mấy chục thùng thuốc phiện
của thực dân Anh
xuống sông Trừơng Giang
không công chỉ tội
cách tuột chức
đi đày ở biên cương
ôi cuột đời ?
vắt chanh

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.