Tựa nhỏ | Trớ trờ

Posted: 04/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

Tựa nhỏ

cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi

chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như hòn đá
vô tình vẫn lăn

qua miền đại ngãi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ

máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao

vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn

thì em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng còn xương da

tháng 8/2018

 

Trớ trờ

dấu trời
mỏi ngóngxa xăm
một vệt đen
một
vệtbầm
cơ ngơi
huyện tình
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây. ngột. khôngdè
cùng dốc đứngthở
bờ. be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
hang

31.1.2012

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.