Tả cảnh [tình] chiều

Posted: 04/09/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hồi em chia tôi khúc cá chung
chừ tôi trả nợ muỗng canh tình

(thơ, Trần gia)

chiều đời ngồi giữa chiều trời
bữa cơm thanh đạm rứa thôi!. Đủ rồi…
nhớ hồi bèo-giạt-huê-trôi
nắng mưa vẫn giữ dáng ngồi bên nhau
chạy làng thương hải nương dâu
tìm nương quê lạ bấu nhau níu tình 
nửa đời trôi giạt linh đinh
vẫn hai đũa gắp hai mình có nhau
tô canh [dẫu] mặn dãi dầu
dĩa cá chiên [dẫu] khô đau tháng ngày
mấy mươi năm lạc phương này
canh-rau cá mặn giú đầy tình nhau
từ hồi quá cảnh nương dâu
vẫn in [ấn]…thuở… qua cầu gió bay…

ca-dao-tình lạc tới đây
thảo nào hai đứa cứ vầy tình nhau
quê hương ngàn dặm đê đầu
hèn chi hai đứa cứ bày dấu xưa…

viết dưới hiên trăng 27/08/2018
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.