Sầu thu | Sầu ly biệt | Sầu quan tái

Posted: 06/09/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên


Mùa Thu
dinhcuong

Sầu thu

Nỗi dở dang nào dám dãi bày
Tình thu lãng đãng lại về đây
Mưa ngâu hiu hắt sầu ly biệt
Sương gió ngậm ngùi tỏa khói mây
Giá lạnh tái tê lùa liếp cửa
Lá vàng lay lắt níu vòm cây
Tơ lòng nhầu rối càng vương vấn
Tâm sự ngổn ngang vết khíu may

 

Sầu ly biệt

Đưa người thuở nọ đứng bờ sông
Dõi mắt nhìn theo cõi quạnh mông
Vọng tưởng những mong tin nhạn lại
Xót thương hoài mộng buổi tương phùng
Rèm thưa rũ rượi niềm bi thiết
Sách cũ nhạt nhòa dấu sắc không
Gối lẻ chăn đơn sầu chiếc bóng
Bởi đâu nhung nhớ ngẩn ngơ lòng?

 

Sầu quan tái

Chim bay về núi cuối trời xa
Trấn ải người trai có nhớ nhà?
Thương nỗi điêu linh còn trắc trở
Ngại gì gió táp với mưa sa
Mênh mông khói sóng làn mây tỏa
Chênh chếch đầu non bóng nguyệt tà
Dõi mắt trông vời miền cố xứ
Thầm mong đất nước vượt can qua

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.