Tiễn bạn

Posted: 10/09/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
(Tiễn mày về Trời, Tuấn “cọp”)

1.
lại thêm thằng nữa chết già
mang theo từng mảng sơn hà trên vai
ba lô vướng nặng đôi tay
ngực kia còn tấm thẻ bài quân nhân
hồn lồng lộng bóng cờ vàng
xác thân gởi chốn bụi trần mông lung.

2.
lại thêm thằng nữa lâm chung
xót thương tau ực từng chum rượu sầu
thắp lên đây nén hương đau
trái tim lính đã nát nhầu vết thương
tiễn mày về cõi thiên đường
ngó hàng ghế trống thêm buồn phận tau.

3.
lại thêm thằng nữa quay đầu
dửng dưng trước những sắc màu vây quanh…

Phạm Hồng Ân
(30/08/2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.