Tiếng đất trở sầu

Posted: 10/09/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

bóng thu phất vàng khúc hát
trăng sáng dội lòng khao khát
rướn thân em tràn cảm giác ngực đầy

sông quê xốc anh, vực dậy
khơi lòng cứu hộ trùng vây
mắt làng ngưỡng mộ mới khuây tấm lòng

già làng niệm kinh, thất vọng
ruộng tím chiều, đất bãi công
em đòi chẳng đặng của công ông bà

ngôn ngữ anh cầm hoá đá
giúp em đòi mảnh đất nhà
dưới quyền độc đoán, đất qua ta người

níu cơ ngơi. đối kháng. đợi
láng giềng khó cản đổi đời
cắn răng hoá đá chịu đời lầm than

tiếng chim gọi buồn lẻ bạn
mắt em nhiều đợi đò ngang
lá chiều man mác buồn hoang thu vàng

về trăng, sáo diều ta thán
vàng lại, thu. tiếng lệ than
tiếng đêm đất trở tráo sang tay người

Viên Dung
07/08/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.