Vua quan và chó

Posted: 11/09/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Nghe đồn một thằng làm lớn sắp lìa đời
Những thằng làm lớn khác đang lên bàn giải phẩu
Tháng 9 nhiều kẻ đợi chầu trời
Nợ máu phải trả bằng nợ máu

Bởi vua quan hơn gì phường giá áo
Cũng quỳ mọp trước cửa hầu môn đợi mệnh lệnh thiên triều
Cam phận chư hầu láo liên trơ tráo
Bịt tai không màng tiếng dân kêu

Đứa nào lên ngôi cũng từ ngữ mỹ miều
Sau đó gom sòng thành phe phái
Đến khi về vườn bóng ngả chân xiêu
Mới thấy mình thua con chó dái

Con chó dái còn biết thương con cái
Con người phản bội quê hương thì sống chỉ thêm thừa
Bài thơ này thay cho bia miệng
Vua quan mà thua chó, nhục chưa!

Bùi Chí Vinh
8-9-2018
Nguồn” Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.