Hồ hầm hố

Posted: 11/09/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Gs Hồ Ngọc Đại

tôi mang họ hồ
từng khi kiếm cơm
nghề chạy xe thồ
đôi khi ngẫm ngợi
rầu thấy mồ tổ
vì nghĩa chữ hồ
tự điển ghi chú
là mọi. rợ hồ

tôi sống với hồ nghi
chưa bao giờ hồ hởi
hồ cha làm quan mà
hồ con cũng mần quan
dân tộc nào có phút
giây được hạnh phúc đâu?

hồ thì luôn nhỏ thua sông
sông bé chẳng ví bằng biển rộng
tôi làm thợ hồ từ dạo
người ta la “như có bác
hồ trong ngày vui đại thắng”
đinh tai nhức óc sông núi đã liền lạc
tôi ra sông nhờ
biển đẩy tôi trôi
mặc xác thằng mọi
tứ cố vô thân

như mọi người tôi cũng
cố tìm ra một nửa
người tôi yêu họ trần
lục đục xong qua phạm
thất tình lại tới lý
sang tới đảo mặn nồng
cùng một em họ lê
dật dờ say sóng tới nhừ tử
thời may gặp ngay cô họ nguyễn
coi mòi hạp tính tình
ván đóng thuyền tắp lự
thôi qua sông luỵ đò

xứ này sao hồ ngó
rộng mênh mông em hở?
xì. hổng nghe họ kêu
là ngũ đại hồ ư?
sóng lớn nào khác biển
đất nước này sao ngộ dữ thần?
hồi còn lao động phụ hồ
chân lấm tay bùn nghe ai thuyết pháp
chế độ cường quyền như con thuyền
mà lòng dân tợ nước hồ thu
khi bất bình có thể dậy sóng
lật úp thứ quen chà đạp đè đầu
nói sao thì nghe vậy
hồ này sợ hồ đồ chôn hồ nghi
may gia phả ghi chẳng mắc mớ
bà con chi với ông hồ ngọc đại
hồ-nói-đại rằng “phụ huynh
không được can thiệp vào
việc học của con em
phải để chúng học
cái chưa ai được học”
mở ngoặc đơn
công nghệ giáo dục
đóng lại kêu cái rầm

ở nơi mà nghề bán vé số có thu nhập cao
thì đứa thợ hồ như thằng mọi này rất lấy làm khổ
con em nhỡ bị nạn ấu dâm
thì phụ huynh cũng than bó tay chấm còm?
phận làm cha mẹ lóng rày quá cực
nào đã thông việc đánh vần
dong cờ trắng khi ba mặt chữ
c.q.k tất tần tật đều là “cờ”
cà lăm. vô duyên đối diện bất
tương phùng trước fúk, lộk, wọ
vô phúc, không hưởng lộc, lấy gì thọ?

em chê giọng hồ ngọc hà
ca sĩ chánh quán an cựu, huế
tôi thích hồ đình phương
nhạc sĩ cũng người mềnh
nghề em thợ làm nail. thu nhập cao
(hơn bán vé số chút đỉnh?)
tréo cẳng ngỗng nuôi tôi
nghiệp luyện chữ đúc truyện
(vô bổ chẳng bằng thợ hồ eng ơi!)
nguyễn giao duyên cùng hồ
chuyện nào có gì lạ
nguyễn ái quốc hồ chí minh
cũng một duột như nhau
bận sau có ra sách
anh nên vơ đại cái bút hiệu
hoành tráng cỡ vua hàm hồ
rơm gần lửa lâu ngày cũng bén
đốt tụi mình xúi gạo đã thành cơm
em cực ghét cháo khuấy ra hồ
chả ra ngô ra khoai cứ đục lờ lỏng bỏng
có ô kê không chú hồ
nhỏ bé của em?
nguyễn gát chân lên bụng hồ
“da em trắng quá nhìn không ra”
nom thấy một rừng lá thấp ở xa
đặc khu ấy vừa tầm tay với
nó thu cất một cái hồ nhỏ bên trong
mà tôi không biết cách đánh vần tiếng việt
phát âm thành nồn thì sợ
ông mần kách mệnh bùi hiền mắng oan.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.