Nhà [thuỷ] | Quạt [máy]

Posted: 12/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Nhà [thuỷ]

ngủ nhiều
chẳng đặng mắt no
chỉ nghe hóc hiểm
tò mò
trắng
đêm
ai giăng lụa bạch ngang thềm
mà phơi lưng giậu
ướt niềm cúc hoa 
về qua mấy ngõ trăng

mình đi lẩn lút
như là ma trơi
giọt lân tinh. lóe. giữa trời
hồn muôn năm của
trùng khơi
đắm
chìm

 

Quạt [máy]

cũng phải vặn chút gió
cho người thấy lơ phơ
hè qua thu tới
phờ phạc phạc phờ

Hoàng Xuân Sơn
31/8/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.