Tình [cảnh] vào thu | Thiệt buồn (hai lần) tiễn người đi

Posted: 12/09/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tình [cảnh] vào thu

mùa Thu hoa Cúc nở
mà có thấy chi đâu
nóng kêu trời không thấu
bông ba cũng lạc hồn

tình thơ dang nắng nóng
lãng mạn trốn mất tiêu
trối câu chữ liêu xiêu
ngả nghiêng vần giạt điệu

ghép hoài không thèm chịu
đáo lai dòng thơ tình
ngồi vói cõi-một-mình
quạt.đuổi.xua.giạt nóng

chớ trách ta tồng bộng
nghen nóng chớm qua Thu
thơ tình mùa héo rũ
khiến bông ba lạc hồn

nắng nóng trườn ngon trớn
khô hạn cả dòng thơ
chỉ còn ran nỗi nhớ
náu lòng đau thời gian

quê nhà lâm khổ nạn
người.quê rồi mất quê
ta trượt ngàn dâu bể
rồi quê đâu nữa về

sáng ni ngó thè thẹ
Hạ nhè nhẹ chạm Thu
ngồi thù lu cất giú
nhớ.nhà.quê quá chừng

tình thơ giờ chết sửng
ngoái đường về cố hương!!!

viết dưới hiên trăng đầu tháng Chín/2018

 

Thiệt buồn (hai lần) tiễn người đi

thăm anh. Lát nữa rồi chia tay
bệnh anh lóng rày tĩnh [day] động
hay trối dương gian còn chưa rộng
ưng vượt trường giang nối giang hồ

giang hồ một thuở phơi sương gió
giờ sương phiêu hốt gió xa ngàn
tóc vói phù vân râu phủ vận
chăn chiếu chờ đau gói phận người

nắm nhẹ tay anh dưng lại nhớ
in như ngày đó buổi dừng quân
quán rượu cuối chân đèo M’Drăk
sảng khoái cười rung chiều sơn khê

anh ngược đường lên tôi ngược về
nắm tay hẹn ngót mùa binh đao
(thì, giờ)cũng nắm như ngày đó
nghiệt đời năm tháng chạm phù vân

…ôi quán dựa lưng chiều thị trấn
ngày nào mồi rượu dặm sơn khê
ly ngấn ly vơi thời trai trẻ
giờ khô[cạn]lấn buổi chiều đời…

viết dưới hiên trăng 06/09/2018

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác già gửi

Đã đóng bình luận.