Ứ hự | Dưới cây

Posted: 27/09/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Ứ hự

chào các ngài, cùng thiên long bát bộ
tôi, tham, sân, si ̶ xăm (trái tim màu huyết dụ)
chí tâm đảnh lễ

đã ăn cơm chùa
đã nghe tứ diệu đế
đã uống rượu đế

xin chút hy vọng
dù mỏng manh ̶ ảo vọng?
hồi hộp như nặn bài

tôi, thiên tài vấp chân
té dập mặt
lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc

thông manh nhất nam tử
hai cánh mũi phập phồng
đánh hơi nuối tiếc

 

Dưới cây

1.
thế gian
như
con dế nhũi
trong túi càn khôn
như
hồn con cá nướng trui
bùi ngùi
nhờ em
đem hèm
nấu nồi cháo lú

2.
trưa nghe chim chóc
nô đùa
đòi xem nhan sắc
bốn-mùa giai nhân
giật mình
tóc dựng mấy phân
ngồi lên ngã xuống
phân vân lạ kỳ

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.