Thu về

Posted: 16/10/2018 in Âm Nhạc, Bích Hiền, Mai Phạm, Thục Nguyên, Thơ

Mai Phạm


Thu vàng
dinhcuong

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Bích Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.