Nhớ về Vàm Tấn / Đại Ngãi

Posted: 18/10/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc
Gởi thi sĩ Trần Phù Thế & anh Phạm Bá Hoa

Dẫn:

Đất Sóc Trăng khô cằn nước mặn
Anh ra Vàm Tấn chở nước về xài
Về nhà sau trước không ai
Hỏi ra em đã theo trai mất rồi
(ca dao)

Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo quên đường về
Ai mà muốn học thổi kèn
Nạo dừa hầm với ốc len ăn hoài”.
(ca dao)

Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi
(ca dao)

Nhập:

Dặn lòng. đừng nhớ quê nghèo
Chợt đâu bạn nhắn lời nào thốn tâm!
Cái thời. vụng dại xa xăm
Thân yêu Đại Ngãi. tợ sông vỡ bờ!

1.
Tha phương. xuân hạ tháng ngày
Hồn quê xưa cũ vẫn hoài trong tôi
Cái tên. Vàm Tấn tôi ơi!
Trăm năm. vẫn nhớ những lời ca dao
Ra sông. đổi nước ngọt nào
Về nhà. trông trước. trông sau vắng nàng!
Hỏi ra. đã bỏ mất đàng
Theo trai. người nỡ phụ phàng tình tôi!

Cái tên. Đại Ngãi tôi ơi!
Làm sao quên được. một thời thiết tha?

Hồn xưa. trường cũ. bây giờ
Vẫn trong tôi. buổi chào cờ sớm mai
Điếng hồn. lời gọi trả bài
Đau tay. thước khẽ. thầy rầy nhớ không?

2.
Mươi năm. có đủ dài không?
Để quên con nước lớn ròng. Hậu giang
Để quên. xanh rũ hàng bần
Cầu tre lắt lẻo. con còng gió xanh
Cái càng “tổ chảng” “chành bành”
Kẹp tay rướm máu. buồn lòng tuổi thơ!
Bãi bùn. rượt chạy “có cờ”
Thòi lòi trố mắt. ngẩn ngơ lặng nhìn

Nhớ con “nước lợ” mùa lên
Ốc len. ken đặc. bụi dừa nước xanh
Nhớ cua ba khía. đỏ càng
Nhớ mùi mắm khía. ngọt lòng dân quê
Cá linh. theo nước mùa về
Nhớ con cá cháy. bụng sề trứng. ngon

Ngọt ngào thời ấy. có còn?
Dịu hiền quê cũ. chưa mòn trong tôi!

3.
Đò ngang Nhơn Mỹ. thăm người
Cồn tươi. trái ngọt. miệng cười lời trao
Sầu riêng. môi mớm tình nhau
Giờ đây bạc tóc. phố nào. nhớ thương!

Mất nhau. từ thuở đoạn trường!
Biệt ly. từ thuở bạo cường lên ngôi!

Nhớ đêm Đường Đức. tiễn người
Mãi trong tâm thức. bóng người bên sông
Ra đi là biết mù sương!
Cố an. tâm nhủ. vô thường sắc không

4.
Nhớ chi đến Cù Lao Dung?
Nghiệt oan người chịu. khóc thương người đành
Tang thương. thấu tận trời xanh
Tử sinh. ly biệt. sâm thương. năm nào!

5.
Chiều nay. phố lạ xôn xao
Sao riêng cố quận. lòng nào bâng khuâng!

Quê giờ đổi lạ. phải không?
Sao ta không đổi. nỗi lòng quê xưa?

Đổi đi thôi. chắc cũng vừa!
Quên đi thôi nhé!
Tình xưa chắc rồi …!

Nguyên Lạc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.