Những cánh vạc xa | Ngày mưa

Posted: 26/10/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Những cánh vạc xa

để tưởng nhớ Mẹ (TTĐ) và Mẹ Nuôi (LTG)

mỗi lần lái xe ngang vùng đầm lầy ngập nước
tôi luôn đưa mắt tìm kiếm một vài cánh vạc
của ngàn cánh vạc
cho dù mùa thiên di đã qua
cho dù những cơn gió cay nồng đang đến
cho dù muôn cánh vạc đã tận cùng xa
những cánh vạc bôn ba che chở đàn con nhỏ
kỷ niệm lắng sâu trong trầm tích của tuổi thơ vụng dại
chợt bềnh bồng trôi dạt theo tháng ngày qua
như ngàn cánh vạc origami phất phơ trước gió
ngày đó, có mẹ và con trong buổi loạn ly

 

Ngày mưa

một ngày không nắng
một ngày vắng lặng
một ngày chùm chăn
một ngày ăn năn

một ngày bâng khuâng
một ngày vớ vẩn
một ngày ân hận
đếm vội nghĩa, nhân

một thời kiệt xuất
một thời kiệt sức
người đi qua vội
niềm nở đãi bôi

chấp tay một thời
hư, thực rối bời
chấp tay lạy trời
duyên ngộ, duyên mê
chấp tâm tùy hỷ
buông xả đường về

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.