Sinh nhật

Posted: 30/10/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi không chọn tôi hôm nay
khi được sinh ra
tháng 9
cơn mưa dầm mình
trong bầu trời âm u

ai đó nói sự im lặng vừa chết
tôi mãi mê đi tìm tôi
ướt sũng
lạnh cóng
lấp ba lấp bấp nói không nên lời

những chiếc cầu bắc qua cuộc đời
theo thời gian
có nhiều chiếc đã gãy
làm sao tôi có thể quay về
ngày mới được sinh ra
để mình không là cơn mưa

tôi không chọn tôi hôm nay
khi sợi tóc đen cuối cùng đã hóa trắng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.