Vô nghĩa | Cõi lời

Posted: 31/10/2018 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

Vô nghĩa

Nói gì
Nói bậy
Nhìn gì
Nhìn sai
Nghe gì
Nghe tạp
Hứa gì
Hứa hão

Nói gì
Nói láo
Nhìn gì
Nhìn gian
Nghe gì
Nghe xuôi
Hứa gì
Hứa cuội

Nói gì
Nói thầm
Nhìn gì
Nhìn xa
Nghe gì
Nghe gần
Hứa gì
Hứa. Hứa

Nói gì
Nói thật
Nhìn gì
Nhìn thẳng
Nghe gì
Nghe đúng
Hứa gì
Hứa chắc

Chắc ăn
Không nói
Không nhìn
Không nghe
Như ba con khỉ gỗ
Che mắt bịt tai dấu mồm
Đứng hoài trên kệ sách

2014
 

Cõi lời

1.
Xin về ngủ giấc sông sâu
Hỏi xanh con nước vì đâu xanh dòng
Xin về ngủ giấc thinh không
Hỏi đêm trời đất mấy lòng trăng sao
Xin về ngủ giấc chiêm bao
Dăm câu huyễn mộng xôn xao bến bờ
Xin về ngủ giấc bài thơ
Xem lòng con chữ có ngờ nhau chăng

2.
Lời. Khi như dòng sông trôi
Con nước ngửa mặt cho trời xanh chung
Lời. Khi như gió mông lung
Hụt hơi buộc cái vô cùng chờ nhau
Lời. Khi là vết thương đau
Xin bát cháo lú qua cầu câu thơ
Quên đi, về với dại khờ…

3.
Một vòng sinh tử trêu ngươi
Đành thôi ăn dối cõi lời mây bay
Mai kia mốt nọ. Hoạ may
Còn hơi thở ấy. Mà bày cuộc vui
Dẫu đời ngàn dặm phủi phui…

4.
Ước gì. Trong bước tinh mơ
Một con nắng nhỏ tình cờ đọc tôi
Đọc xong, có được nụ cười
Cho tôi còn biết những lời tôi đi…

Nguyễn Thị Khánh Minh
(trích tập thơ Ngôn Ngữ Xanh, chưa xuất bản)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.