Thanh thản phía nào

Posted: 01/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nỗi bực mình chung cắn nhịn
quan tâm, đợi mới cách nhìn
mênh mông kiềm hãm chày kình, như không

bóng người sụp bờ vỡ mộng
bình đạo đức vỡ trong lòng
chảy tràn vô vọng phập phồng thảo dân

tiếng đất âm thầm ân hận
kêu ca dấm dẳng tiếng dân
khuya trăng bóng lịm phương trần bất an

cùng đất quê gồng tỵ nạn
tấp bờ nào khỏi gian nan ?
ngước nhìn trợt ót nhà quan tiếng giàu

nghe nhau làm theo kẻng báo
ngàn năm thuộc, giờ nữa sao !
tiếng chim thanh thản phía nào trời không

Viên Dung
21/10/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.