Tự tình thu

Posted: 02/11/2018 in Âm Nhạc, HTNX, Ngô Hữu Hùng, Thái Hòa, Thơ

Ngô Hữu Hùng


Trong bóng mùa thu
dinhcuong

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.