Biển tối

Posted: 06/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

biết ở đó canh phòng nghiêm nhặt
mấy thập kỷ trùm một biển tối
điêu đứng không thôi
chịu đựng riết rồi quen, không đếm xỉa
chỗ biển tối bắt nguồn

đám tang chính khách ngang qua biển tối
gieo kèn lá kể lai lịch tội
trò kịch sinh tiền đàm tiếu
gió mù ai điếu. tai tiếng kêu rêu
để lại đời trầm mê thống khổ

vô sản, vô thần, trối trăng đòi cõi phật
biển tối, sóng vô âm quầng thâm đám cỏ
trăng bóng nám ngõ trời âm u
ngẫm dương thu hương kể thiên đường mù
khó mà thoát cư thời không sáng sủa

bão xoáy. dân cỏ cố ngoi kỳ vọng
điều mới mẻ cho bờ sông dốc núi
khi quyền lực tợ bão xoay biển tối
lốc bừng xưng tụng. rồi cát bụi thôi
tàn sóng vô âm. thanh thản tài bồi

Viên Dung
05/10/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.