Chuyện kể vào thu

Posted: 13/11/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

1.
mùa Thu em mặc áo vàng
cười vừa hé nụ kẻo tàn thanh xuân
mùa Thu anh dáng bâng khuâng
Thơ rơi vừa đủ để dành mùa sau
hai ta từng đã qua cầu
lý nào không thấu nát nhầu thời gian
từ khi vượt ải quá nàn
cái chi cũng rất vô vàn nưng niu…

2.
tháng ngày buông thả nuông chìu
mược cho tiêu muối dập dìu bể dâu
một mai sương tuyết mái đầu
rẻ ngôi gương lược níu sầu ngẩn ngơ
đau lòng anh thuở trai tơ
điếng hồn em buổi ngợp bờ thanh xuân
thuở nào níu bấu gian truân
nắm tình nhau buổi qua cầu gió bay

3.
từ trôi giạt tận phương này
lạ đường xa lạ dáng mây bốn mùa
lần hồi dang nắng dầm mưa
ngó quày trở lại đã sưa nỗi nhà
hỏi thầm ngày tháng phôi pha
còn không nỗi nhớ mặn mà nỗi xưa
khởi từ khăn gói gió đưa
mới sinh ra sự nắng mưa trở trời

4.
nói vòng vo nói một hồi
cũng quành lại khúc quanh đời có nhau
in như là buổi dạo đầu
buổi em áo lụa qua cầu gió bay
dẫu bay giạt tới phương này
áo em xưa vẫn giú đầy tình xưa
hèn chi trải nắng dầm mưa
câu ca dao vẫn đón đưa cuộc tình

5.
dẫu xa ngàn dặm quê mình
vẫn em áo cũ vẫn tình tự xưa
vẫn tôi ôm tật không chừa
làm Thơ nhắc chuyện nắng mưa trong đời
hễ mà không nhắc thì thôi
nhắc rồi mới thấm một hồi tình nhau
đi đâu rồi lạ về đâu
khó lòng quên cuộc bể dâu một thời

6.
bao năm chạy loạn Đông Đoài
Thơ không từng lạc cứ đòi nhớ xưa…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng đầu tháng 11/2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.