Cầu cá | Đầu heo | Final | Thú vật

Posted: 23/11/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Cầu cá

chỉ còn cung
y ngày tháng cũ
không cầu
vì nước nhiễm độc
cá chết trắng hếu
phơi mình trên bờ sông
toàn là bạn quen
xả bầu tâm sự
vừa trao đổi chuyện thường ngày ở Huyện
chuyện nước không non
xa xa còn vài cánh chim
thăng chài bồ nông
đậu trên cành
ngó mông lung
tất cả đều không có gì ?
ngoài xác cá
cũng không con cua
cũng không còn nghêu
chỉ còn tiếng bõm bõm
rơi đều đều

 

Đầu heo

óc chó
chỉ còn sáng cà phê
chiều bia
only làm thơ tán ghệ
và cảm nhận thơ ghệ
đầu óc tàn phế
chỉ ôm gấu váy dàn bà
nước không
nhà không
không thiết không tha
cứ có xương xẩu
xí quách là nhào vào
rượu bia uống thả dàn
chết bỏ
không say không về

 

Final

hết chuột là hết mèo
hết phân là hết chó
hết viện trợ đô la xanh đỏ
là hết khố xanh khố đỏ
chấm dứt tay sai
hết bột bắp hết bột sữa
là chấm dứt xì thẩu đại gia
hết mật hết đường
hết ruồi hết mòng
hết tiền
chỉ còn bộ Sóc Dĩa
chiếu không
không còn con bạc
và thằng làm cái
hết tiền thực dân
đế quốc cút
để lại thổ dân
đói nhăn răng

 

Thú vật

chỉ biết tới bộ lông
chiếc mỏ
cái mào và đồ ăn trước mặt
mọi thứ khác phe lờ không cần biết
xơi xong là tìm gái
sống thác dành cho bằng được
không nhường
bọn làm thơ bây giờ
cũng vậy
bằng chân ngang vại
đồng nghiệp ai tù
ai thác
vẫn im ru bà rù
không biết
chung quanh là nhưng người nghèo khó
tàn tật
đi qua
đi cho mau khuất mắt
giữa sòng đời
mà toàn là bọn tàn tật

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.