Hành phương Tây nhớ Nguyễn Bính

Posted: 28/11/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Người hành phương Nam ta phương Tây
Người vài trăm cây ta vạn cây
Mây trắng người đau trời cố quốc
Còn ta mây lạc của ai đây?

Người trói thân vào nợ nước mây
Bọn ta vong quốc sầu như cắt
ruột gan thống hận lớp chai dày
Vẫn nén buồn đau cày mấy Job

Tâm giao đứa rụi rừng phương Bắc
Đứa cảnh tù giam vạn đắng cay
Đứa vượt trùng dương mồi miệng cá
Đứa nhìn hải tặc hiếp quăng thây

Chí lớn còn chi đời chiến bại
Sống còn đất khách được là may
Người lo cơm áo ta bồi quán
Cuối cùng đời vẫn trắng hai tay

Bốn mấy năm trời qua cái vụt
Tóc râu giờ đã trắng màu mây
Về ư bệnh trọng làm sao sống
Đành gửi nắm xương đất khách này

Nguyễn Hàn Chung
Nov. 26, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.