Ráp ráp…

Posted: 29/11/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
thơ việt dã tiếp sức của Cao Vị Khanh, Hồ Đình Nghiêm, Hoàng Xuân Sơn, Vũ Hoàng Thư.


Từ trái: Cao Vị Khanh, Hoáng Xuân Sơn và Hồ Đình Nghiêm

Ly cầm chưa ấm ngón tay
Bồ đào đã đỏ như say tiếng cười
Rượu mời không ngọt cũng bùi
Xẻ nhau chút xíu nụ đời gần… phai.

Ước gì đủ mặt chiều nay
Cụng ly bốn góc, không say không về!

Tuyết vây rót sợi trắng. hề
Bóng ai vụt thoảng tứ bề ảnh hư
Nghe chừng thiếu mặt phần thư
Thơ mon, men đến cho nhừ lòng không.

Lòng không đổ rượu cho đầy
Đốt thêm sợi nhớ khói vầy mắt nhau
Nhìn ra lưng tuyết trắng phau
Bồi hồi chợt nhớ khúc đầu khúc đuôi
Khúc tr(g)iữa xuôi ngược đâu rồi?
Rối “đêm cỏ tuyết” khóc hồi ải biên.

Nước chia đoạn, người xa trôi
Ba ly chụm, chiều lậm bồi sầu riêng
Trốn vào giấy bút linh thiêng
Gói. Ôm cho trọn mấy miền lưu linh.

Hồ Đình Nghiêm
Gửi bạn phương xa chút tình
Hồ Gươm quán chiều 26/11/2018

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.