Nỗi nhớ cố hương

Posted: 29/11/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Bao năm không về quê cũ
Nhớ xanh lúa trổ đòng đòng
Biếc chiều vạc mờ khói phủ
Kêu chiều chim vịt buồn mong!

Cố hương trong hồn vẫn mãi
Chiều theo con nước lớn ròng
Hoa trôi một dòng tím thẫm
Thương ơi tình đó nhói lòng!

Em tôi giờ đây vẫn đợi?
Tình tôi còn nhớ hay không?
Sang sông sáo giờ đã vội?
Xuân thu người đã theo chồng?

Bao năm lòng nay vẫn nhớ
Dù giờ tóc nhuộm thời gian!
Tha hương tháng ngày cơm áo
Trong tôi tình vẫn rộn ràng!

Mai đây ai về chốn cũ
Tìm đâu mỏng mảnh hình hài?
Có không xuân xanh em mãi?
Hay còng lưng bạc tháng ngày?

Mai có người về quê cũ
Bạc đầu vẫn mãi nỗi xưa
Lớn ròng tiếng khàn bìm bịp
“Không lời chèo chống mỏi mê” [*]

Bao năm không về quê cũ
Nhớ ơi mùa gió chướng về
Tha hương từ ngày dâu bể
Trong tôi chưa vẹn câu thề!

Chiều nay bên hè phố lạ
Thương ai cùng nỗi nhớ quê!

Nguyên Lạc

[*] Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê.

(ca dao)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.