Nơi này tháng Chạp

Posted: 04/12/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Nơi này. một ngày em nói
Chiều ở đây sao buồn quá
Đến bếp lửa cũng biết thở dài

Nơi này. một ngày tôi tiễn em
Lặng lẽ
Con chó già ngơ ngác đứng trông theo

Nơi này. ngày đó
Cây bưởi sau hè cũng vừa trổ hoa
Hương nồng nỗi nhớ

Nơi này. từ đó
Tôi hiểu tại sao buồn biết khóc
Khi tháng chạp về trong căn nhà nhỏ

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.