Xứ muỗi, nửa khuya | Giữa x & y

Posted: 12/12/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Xứ muỗi, nửa khuya

đêm về nghe lắng đọng
trước mặt tôi
trang giấy trắng, rất trắng
không một chữ
đơn độc tận cùng
chờ đợi dòng cảm xúc
trống. vắng
như ngôi nhà mục, ghế bàn đổ nát
như mộ bia hoang phế
như hàng cây cổ thụ cưa tận gốc
như dòng sông vật vã, khô cạn
chim, cá bặt tăm
người lang bạt
man mác tiếng vo ve
hiu hắt nửa khuya
tôi ngập ngụa đắm chìm trong xứ muỗi

 

Giữa x & y

giữa x và y là vô vọng
là bao nhiêu dặm không một trạm nghỉ
là vẫy tay thờ ơ
của những cây joshua rũ rượi
khi trời chạng vạng tối trên cánh đồng khô
không biết đã bao lâu
những hạt cát trở mình trong gió lạnh
lần lượt bị cuốn hút về phía đêm sâu
huyền hoặc tỏa mùi hương lạ
như x và y là tụ điểm của đất đá khô cằn

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.