Bi kịch của bóng đá nhược tiểu

Posted: 18/12/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Vô địch vùng trũng Đông Nam Á thì có gì là ghê?
Brazil vô địch thế giới 5 lần mà dân nghèo còn chết đói
Đừng biến thể thao thành một trò hề
Bằng những kích động mị dân lừa dối

Bóng đá nói chung không hề có tội
Chúng ta đá banh chứ không đá cuộc đời
Không cần gào thét hoài “Việt Nam vô địch”
Mà rất cần đồng bào mình ngày hai bữa cầm hơi !

17-12-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.