Chờ em

Posted: 28/12/2018 in Thơ, Trầm Hương

Trầm Hương

1.
Hôm em đi nắng bên sông màu lúa
Vàng cánh đồng phù sa
Đàn cò trắng bay rợp trời
Những thảm cỏ xanh
Đàn trẻ con tung tăng cắp sách đến trường
Con đò chiều trên bến cũ
Căn nhà xưa mẹ già đang ngóng đợi
Đứa con thơ nằm mơ bà tiên áo trắng

2.
Chừ
Đất nước mình
Bọn tham quan vơ vét đất đai, sông núi
Bỏ vào túi riêng mặc cho dân nghèo lầm than cơ cực.
Chúng dẫn đường Hán tặc mai phục khắp nơi
Biển Đông Bauxit Tây Nguyên Formosa
tài chánh ngân hàng dịch vụ thương mại

Nơi nào cũng có chúng
Nơi nào cũng hiện nguyên hình
âm mưu xâm lấn, đồng hoá, thôn tính đất nước ta

3.
Chừ
Đất nước mình
Thượng nguồn sông Mekông bọn Hán gian đang ngăn nước
Cánh đồng xanh cỏ cháy
Lúa sẽ chết khô trên ruộng đất nẻ
Người nông dân tha hương khắp chốn
Mái nhà dột nát
Biết em còn gặp được Mẹ không
Khói thải từ các nhà máy nhiệt điện giết người hàng loạt
đang nhuộm màu tang tóc quê hương
Bọn bất lương thì giàu có và rất giàu

4.
Chờ em về
Về nhanh đi em
Anh như hạt mầm chờ cơn mưa tháng hạ
Anh như là sông rộng chờ thác đổ mưa ngàn
Anh như là ruộng rẫy chờ mầm sống vươn lên
Anh như là nhân dân chờ tự do dân chủ
Anh như là con người chờ lẽ phải công bằng
Anh như là dân tộc chờ đến ngày đứng lên.

Trầm Hương
26/12/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.