Archive for the ‘Trầm Hương’ Category

Trầm Hương

Mi ngăn sông đắp đập trên thượng nguồn
Dòng Mêkong khô hạn
Cửu Long Giang thành chín con sâu
húp hoài nước mặn
Lồng lộn đau lòng
Cả ngàn mẫu ruộng mất trắng
Nông dân tha phương cầu thực
Bữa đói bữa no  (more…)

Chờ em

Posted: 28/12/2018 in Thơ, Trầm Hương

Trầm Hương

1.
Hôm em đi nắng bên sông màu lúa
Vàng cánh đồng phù sa
Đàn cò trắng bay rợp trời
Những thảm cỏ xanh
Đàn trẻ con tung tăng cắp sách đến trường
Con đò chiều trên bến cũ
Căn nhà xưa mẹ già đang ngóng đợi
Đứa con thơ nằm mơ bà tiên áo trắng
(more…)

Tết!

Posted: 27/01/2014 in Thơ, Trầm Hương

Trầm Hương
(thương nhớ gởi mấy thằng bạn ở quê nhà)

tinh_vat_mua_xuan-buu_chi
Tĩnh vật mùa Xuân – Bửu Chỉ

Có cách chi để tau khỏi nhớ quê
Chừ sắp Tết
Muốn bay về…như rứa!
Giở lịch ra mới biết còn mấy bữa
Trời ơi trời!
Tết răng lẹ rứa mi
(more…)

Cũa trên

Posted: 25/12/2012 in Thơ, Trầm Hương

Trầm Hương
(bút lục bàn giô: thứ nhất thượng đế, thứ nhì thần linh, thứ boa thi sĩ)

which_poet-richard_brautigan
Which poet – Richard Brautigan

Lại mùa đông cóng tới gần
lùm cây lúm cỏ thêm lần nhởn nhơ

Chạnh doạ ngóng thằng boạn thơ
Rùn vai sương tóc mù bờ sũi tăm

Lại mùa đông cóng tới thăm
Chúa nằm moáng cỏ mi nằm moáng mô
(more…)