Ngăn sông cấm chợ

Posted: 14/02/2020 in Thơ, Trầm Hương

Trầm Hương

Mi ngăn sông đắp đập trên thượng nguồn
Dòng Mêkong khô hạn
Cửu Long Giang thành chín con sâu
húp hoài nước mặn
Lồng lộn đau lòng
Cả ngàn mẫu ruộng mất trắng
Nông dân tha phương cầu thực
Bữa đói bữa no 
Con trai có sức khỏe may ra phụ nghề xây dựng
Những biệt phủ nguy nga
Những cao ốc ngất ngưởng
Mọc lên từ đất cướp của dân
Con gái biết làm chi
Hàng quán ế ẩm không thuê
Đi làm nghề ở đợ
Có chút nhan sắc thì đi làm đĩ
Phục vụ mấy thằng tham quan lắm tiền nhiều của
Và mấy lũ theo đóm ăn tàn
Bao nhiêu cử nhân tiến sĩ ra trường thất nghiệp đi xe ôm
Nông dân làm sao chen chân tìm đất sống
Mi ngăn sông cho nước mi dân mi giàu có
Ai chết mặc ai
Bây chừ ông trời giúp mi tiếp tục cấm chợ hỉ
Corona virus không cho ai lui tới nước mi
Một ngàn người chết được chưa
Hay hai, năm, trăm, triệu,…
Bốn chục ngàn, hay tỷ người phải cách ly
Mi một mình một chợ
Trộm cướp cho nhiều
Ăn hết đi mi.

Trầm Hương
10/2/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.