Thêm một ngày tuổi | Lạ | Đi chân dép

Posted: 14/02/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Thêm một ngày tuổi

giữa vòng vây đại dịch corona
nghe từ tứ phía tiếng gà gáy sáng
tiếng chó sủa hụt hơi
mới biết đêm đã đi qua

mới biết tuổi mình vừa cộng thêm một ngày

 

Lạ

người mới quen đương nhiên là lạ
lạ bàn tay vừa nắm
vội buông ra

nhưng xao xuyến xem chừng thấy quen quen

 

Đi chân dép

bên anh giữa khuya
em sợ thành phố tỉnh giấc
đi chân dép

tiếng dép lê
nghe như tiếng lá rơi
con đường hiện ra nỗi buồn chia ly

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.