Ngàn dặm tiễn đưa

Posted: 04/01/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

mỗi sân ga có bao cuộc tiễn đưa
mỗi mốc thời gian có dặm ngàn đưa tiễn
như sáng nay ngồi thầm lặng bên hiên
ngó Dì Mười Hai bày cuộc xa người

Dì sắp đi rồi bỏ giá lạnh cho Trời
thêm vạt nắng vàng trải đều cô quạnh
để Cậu Một về bâng khuâng mùa gió lạnh
ghé Hiên Trăng tìm lại dáng ngồi xưa

dáng ngồi tôi bao mủa xa lần lựa
vẫn bài Thơ đưa tiễn Dì Mười Hai
khi Dì đi rồi khi Dì về lại
Thơ nối dòng thầm lặng dưới hiên trăng

sân ga Đời có tiếng còi thắt quặn
sân ga Mùa tiếng gió cứa màn đêm
Dì Mười Hai và Cậu Một đứng bên thềm
làm cuộc đón đưa giữa trời khuya lạnh

năm cũ ra đi âm thầm cô quạnh
dấu thời gian rồi mờ khuất tiễn đưa
hôm nay Dì đi mùa sau Dì đến nữa
cuộc trăm năm cứ lần lựa xoay vần

thôi Dì đi nghen đường xa cẩn thận
thời thế giờ nhiều tai ách trùng vây
trời lạnh buốt nhớ đem thêm áo ấm
kẻo không thôi mai nữa khó đường về

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.