Trầm hương và những tình bạn. khuất lấp | Rà soát

Posted: 10/01/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Trầm hương và những tình bạn. khuất lấp

mùi nhang hủy thể như tuồng
thắp trên đồi nắng
đi luồn dưới cây
lửa nào
đốt một trần mây
con mắt còn dụi
xốn
ngày âm hao
bạn ơi. xót. mộng ảnh bào
tim trong thớ gỗ
tình cào xước gai
áo sô ngược tuyết. chăm
cài
đặt phiên rơi rụng ngoài vai
tửu trần
nước về xô một hồng ân

15 dec 18
(ở denver . colorado)

 

Rà soát

lật lại vài trang ảnh cũ
những người bạn ra đi
bình thản
tươi cười
người còn ở lại mếu máo
như chiếc quai xách
thời gian
kéo lê trên từng khúc phim buồn
vết sống nhẫn nại
dấu lặng niền sự thổn thức
là vạch tù thâm niên
mấy ai ngủ đứng ngoài vách canh
mù hang động
khi niềm thương tưởng chôn chân
loài cò đứng yên tưởng niệm
giọt suối lách cách đời
những người bạn đã ra đi
huyền hồ một phiên bản mới
xin đừng rà soát âm hao
trên những dây đàn viễn cổ

dec 2018. ở denver

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.