Con cá sẩy | Trồng hành

Posted: 11/01/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Con cá sẩy

chiếc cần câu bỏ meo mốc mấy mùa đông
chiều buồn lấy ra câu
sao tôi thẩn thờ ngó ở đâu
mặc kệ chiếc phao động đậy

đoạn sông dài chảy trước nhà
tới 3, 4 vịnh nước sâu
chỗ nào câu chẳng được
mắc mớ gì tôi tìm đến bến xưa
chỗ con cá sẩy

con cá sẩy
nó bơi đi biệt tăm biệt dạng từ hồi nào
hà cớ gì tôi lại nhớ nhung

hà cớ gì con cá lạ đang ăn mồi
tôi không chịu giựt

 

Trồng hành

Mớ hành khô để lâu ngày
nảy mầm
Bỏ thì tiếc
Nghĩ. thôi thì đem trồng

Đất quê. rộng
Siêng một chút
Có sẵn thứ để nêm canh khi cần

Chiều nay bấc về
Đưa mùi hành bay vào tận bếp
Hương quê rắc lên tô canh bầu
Ngày đông ấm lại

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.