Đôi dòng tưởng nhớ 74 anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Posted: 16/01/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

19 tháng 1 bảy tư
sóng Hoàng Sa dậy sóng Bạch Đằng
ầm ầm nộ khí
giặc, dòng máu gian tham của ngàn năm trước
lộ mặt hung tàn cướp đảo
hải quân Việt Nam noi gương đức Trần, Ngô… uy mãnh
quyết đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi cõi bờ
chiến hạm ta dù không lớn không tân tiến
nhưng khí hùng ngất trời ngát biển…

45 năm qua dân ta còn nhớ mãi
74 anh hùng vì hải đảo vong thân
đã kiếp người ai thoát cảnh tử sinh
nhưng vì nước quên mình là nghĩa cả…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.