Xuân xưa | Ở cuối hàng

Posted: 16/01/2019 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Xuân xưa

Chừng như tháng chạp nhạt nhòa
Chừng như tháng chạp quê nhà đang mưa
Mịt mờ là những bờ dưa
Những đời vạn thọ cũng thưa thớt người
Còn chăng hạt bụi đầu đời
Treo tôi lơ lững giữa trời xuân xưa.

 

Ở cuối hàng

Có chút khùng điên ở cuối hàng
Khi đời treo ngược tiếng ho khan
Thì cứ lên bờ xanh với lá
Giun dế reo vang với suối ngàn.

Buông tay lũ kiến trôi về biển
Có giọt lệ nào sẽ tiễn đưa
Có ta về giữa trời mưa lớn
Gió trút miên man đến bạc đầu.

Hạt cơm hạt lệ sẽ cùng rơi
Thì cứ về chơi với mưa trời
Trùng trùng trong chốn ngàn thu đó
Chữ nghĩa bay vèo vạt áo tơi.

Sầu lên nghi ngút, thất đại chìm
Ngựa về mỏi vó gió cuồng điên
Trang kinh hạt thóc còn nguyên vẹn
Nhỏ giọt lệ vào trăng sẽ lên.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.