Hương trầm cuối năm

Posted: 16/01/2019 in Nguyễn Vĩnh Long, Thơ

Nguyễn Vĩnh Long


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

Thắp nén hương xin đưa tiễn thời gian
Đêm cuối năm mịt mù trầm tích cũ
Làn khói tỏa thấp dần theo dấu trũng
Mặt đời cong một vòng kín vội vàng

Nâng ly rượu sao đắng tình xứ lạ
Cũng gật gù mừng năm nữa đã qua
Cứ như thể nhìn gương soi tiều tụy
Mới thấy đời nhiều dáng vẻ kiêu sa!

Đón năm mới mùi hương trầm khói đọng
Bịn rịn đưa người khách lạ sang sông
Dòng luân hồi con đò nhỏ hư không
Dấu tiền kiếp trên môi đời khép cạn

Đêm cuối năm chợt như chừng quên lãng
Khói hương trầm một nén thắp trăm năm
Bông tuyết trắng lạc về đâu bóng nhạn
Mắt ơ hờ thương tưởng những mê cung..!

Nguyễn Vĩnh Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.