Làm chi ai bày*

Posted: 30/01/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

quy trình

nhắp một chén giao thừa
cắt một nhát nguyên đán
rồi lủm hết
cả mùa xuân tai ương

heo

nỡ lòng nào
ăn thịt heo
nhậu lòng heo
xem phim heo
mượn đầu heo
đem tiếng ác
đổ cho heo

tết ho

ho. sủa nguyên đêm tới rạng ngày
ho là tiếng sủa thèm ngất ngây
ho sủa sủa ho ho sủa sủa
tết đến hồi nào thiệt chẳng hay

nhạc

rón rén đi trên phím mình
sợ ồn tiếng nhạc hành kinh
rề-mi-pha-xồn-la-xí
đồ nhẹ thâm niên cuộc tình

cộng hưởng

em hãy dựng xong cây nêu rồi đi
gái xuân. mả tổ với thuồng luồng
một gã thành hoàng kiêm thổ địa
bánh trái nứt mắt hết còn gì

d(r)ầu

dầu lửa sao gọi dầu hôi
dầu gì cũng đốt củi tươi hoả lò
đốt bà nó (hết) cái vòng vo

làm thơ với anh mặt vuông

anh tự tỏa sáng tôi nhặng xị
bề gì cũng có lúc tinh tươm

Hoàng Xuân Sơn
cuối năm con chó(a)

*tết nhất làm chi ai bày… (câu hát của ban AVT)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.