Trái tim lần hạt

Posted: 31/01/2019 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Em nhìn qua khung cửa
Tuyết rơi trắng ngoài trời
Mùa đông xa nhà nữa
Thắt trái tim em ơi !

Nước mắt se buồn chảy
Nhớ nhà và nhớ con
Nén hương lòng khấn lạy
Quê quán khuất đầu non

Em làm dâu xứ xa
Hạnh phúc đẫm chan hoà
Rơi theo đêm giọt lệ
Sướt ướt ngày phôi pha

Lại thêm mùa mai nở
Tâm sự mấy vần thơ
Chúc em tìm hạnh phúc
Quên cuộc tình mộng mơ

Anh còn gì tia nắng
Tím đỏ cuối chân trời
Từ buông yên cõi lặng
Bến vô thường thảnh thơi

Đừng tìm nhau chi nữa
Nhớ thương thêm cũng đành
Số đời trời lọc lựa
nắng chiều vàng hao hanh

Cuộc đời chừng ngắn lắm
Buồn vui xưa cũng dài
Nợ duyên trong tay nắm
Vun đắp chừ mốt mai

Tiếng chuông chùa vọng tâm
Trái tim yêu dào dạt
im nghe và lần hạt
Nam Mô A Di Đà.

Incheon 23/1/2019

Chu Nguyên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.