Xa cách, thời chưa có @ và smartphone

Posted: 04/02/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Bây giờ em ở Việt nam,
đêm mơ chưa sáng, ngày tàn ở đây.
Phương xa mong ngóng phương nầy.
Nhớ nhau, ngước mắt nhìn mây ngang đầu.

Đời ơi! trăm độ bể dâu,
nghe tàn phai đã mấy mầu thời gian.
Sầu đông quê cũ lá tàn,
Và hoa mứt trắng hai hàng ngõ xưa? 
Đây trời cũng đã vào mưa,
buồn da diết nhớ những mùa còn nhau.
Nhớ hương bồ-kết thơm đầu,
quê nhà xưa sáng mấy màu áo em.
Chắc trời đã lạnh vai mềm?
Lạnh tôi ngơ ngẩn, lạnh em mong chờ.

Trải buồn qua mấy tờ thư.
Biết đâu mà đếm mấy mùa quan san.
Rượu mềm môi cạn đêm tàn.
Thương nhau nước mắt hai hàng, buồn ơi!

Lê Quang Thông
Trại Nazareth, Norddeich, Tây Đức
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.