Archive for the ‘Lê Quang Thông’ Category

Lê Quang Thông


Trịnh Công Sơn
dinhcuong

Em rót đây Thầy, thêm ly này nữa
Uống cạn cùng nhau dục phá thành sầu
Uống từng giọt buồn trong đáy mắt sâu
Của thầy và trò mang nhiều tâm sự

Chúng ta đứng giữa khúc quanh lịch sử
Đời quay cuồng theo vinh nhục, áo cơm
Sống từng ngày với cân nhắc thiệt hơn
Bước chênh vênh vì lớn trên đất ngụy.
(more…)

Lê Quang Thông
(Tuần nắng gay gắt ở Frankfurt, Đức cuối tháng 7.2018)

Răng nắng bửa ni như nắng Huế
Cho lòng rộn ràng như thuở mới yêu.
Thiếu cành phượng đỏ, thiếu tiếng ve kêu…
Nhưng dư dả một tình già, rất đậm.

Hãy thong thả đi từng bước chậm:
Nhớ những đêm qua hàng Đoát, ra Văn khoa,
rồi ngược đường Lê Lợi lên Ga.
Không biết chuyện chi nói hoài không hết.
(more…)