Hè đến

Posted: 06/07/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Hè đến từ hôm qua.
Không ve, không phượng,
như bao hè qua.
Khung trời cũ biệt tăm.
Đã từ ngàn năm.

Xao xác lá cây reo.
Nửa hờn, nửa mừng reo.
Âm vang bước chân ai vừa đến.
Ngoảnh theo bóng đổ lưng đèo.

Níu cả trăm năm về một giây,
tay chuyền tay, điện giật trong tay.
Em hiển hiện ngây thơ xanh xao,
tranh buồn theo nét gầy hao.

Ôi! huyền hoặc quá khứ.
Những ngày qua tiếp những ngày xa
Con chim thuở nhỏ trên bờ dậu.
Tiếng ca rung mãi âm ba

Nóng bỏng hè.
Khơi mầm lửa đỏ.
Như hỏa diệm sơn tưởng đã ngủ yên,
từ ngàn năm bỗng thức.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, 6/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.